Het hart voelt zich daar het best thuis waar het troost vindt.