TRANSFORMATIE is de omvorming van pijn naar extase