Home / Behandeling

Regressietherapie

Regressietherapie is het met behulp van hypnose terug gaan in de tijd.
Hypnose is een hulpmiddel door het oproepen van rustgevende beelden en suggesties nodigt men het lichaam uit te ontspannen en het actieve denken om te kalmeren.

Zo kunt u contact maken met uw onderbewuste zonder de `ruis` van gevoelens en gedachten. In dat onderbewuste liggen al uw herinneringen opgeslagen. Alles wat wij meemaken; wat we zien, horen, ruiken, proeven en voelen wordt op de een of andere manier geregistreerd en bewaard.

Onder hypnose kunt u, net als men met een zoeklicht op een voorwerp schijnt, uw bewustzijn richten op een heel specifiek moment in uw leven, waardoor u dat als het ware opnieuw beleeft. U zou ook kunnen zeggen dat u met uw bewustzijn teruggaat in de tijd. U bent dan daar waar uw bewustzijn is, en kijkt op dat moment rond in die wereld.

Doordat het onderbewustzijn geen verschil kan maken tussen een werkelijke ervaring van het bewustzijn en `verbeelde` ervaring van het bewustzijn onder hypnose, kunt u met hypnose uw onderbewustzijn opnieuw programmeren, de ervaringen kunnen op een andere manier worden geïntegreerd.

Regressietherapie heeft dan ook in veel gevallen een zeer gunstige invloed op allerlei psychische en psychosomatische aandoeningen.
Het als volwassene, met het bewustzijn van een volwassene en onder veilige omstandigheden, herbeleven van een jeugdtrauma kan helend werken. U kunt als volwassene, met alles wat u ondertussen geleerd hebt, heel anders omgaan met een situatie waar u als kind geen raad mee wist.

Brug naar de overkant

Hypnose

Met de term hypnose wordt een bewustzijnstoestand aangeduid waarbij de cliënt diep ontspannen is en volledig geconcentreerd. Hypnotherapie is het gebruik van deze trance door een hypnotherapeut om te komen tot verandering van gevoel/gedrag.

Dagelijks komen we in een hypnotische(trance) toestand, wanneer we een boek lezen en we zijn zo geconcentreerd aan het lezen dan kunt u zeggen dat u in een hypnotische toestand bent, want u hoort bepaalde dingen die gebeuren niet.

Deze bewustzijnstoestand is niets nieuws, net als slaap, bewust zijn, bewusteloos en dromen bestaat de hypnotische toestand al zolang er mensen zijn. Bij hypnotherapie worden deze natuurlijke trance-ervaringen doelbewust gestimuleerd door gebruik te maken van de techniek hypnose.

Iedereen kan leren door middel van hypnose in trance te gaan. Vervolgens leert u vertrouwd te raken met uw eigen concentratie mogelijkheden. U zult merken dat deze vorm van verhoogde concentratie en diepe ontspanning prettig is. Tegelijkertijd houdt u volledig controle over uw lichaam en geest.

Door u sterk te concentreren op uw innerlijke wereld kunt u mogelijkheden in uzelf ontdekken waarvan u zich eerst niet bewust was. De therapeut ondersteunt u in uw proces.

keuzes maken, vrijheid, duik in diepe, leren bij jezelf te blijven, balans, evenwicht zoeken of krijgen

Hypnotherapie

Hypnotherapie is een van de oudste vormen van Psychotherapie, waarbij gebruik wordt gemaakt van trance en hedendaagse technieken, zoals Regressie, Reïncarnatie, NLP, Imaginatie (beeld denken), Zelfhypnose, etc.

De volgende behandelingen zijn mogelijk:

 • Het verminderen van nervositeit, angsten en fobieën.
 • Het verwerken van traumatische of schokkende gebeurtenissen.
 • Faalangst of de angst te presteren.
 • Het afleren van ongewenst gedrag zoals verslavingen, dwangmatige handelingen, e.d.
 • Het oplossen van slaapproblemen.
 • Het oplossen van psychosomatische klachten zoals hyperventilatie, migraine, verschillende maag- en darmklachten, e.d.
 • Het oplossen van seksuele problemen.
 • Het opheffen of verzachten van diverse lichamelijke klachten, door te leren waarom heb ik deze klachten en daardoor genezing bespoedigen
 • Het verbeteren van de concentratie en het geheugen.
 • Het inzicht krijgen in het eigen functioneren, gericht op het ontplooien van nog onontdekte vaardigheden en kwaliteiten.
 • Hooggevoeligheid leren hanteren
Hypnose, hypnotherapie, verbetering, overwinnen, weg zoeken in jezelf,

NLP

NLP (Neuro-Linguïstisch programmeren) is ontstaan uit de gedachte om zowel uw interne communicatie als uw externe communicatie te verbeteren.

NLP helpt mensen zichzelf in algemene en in positieve zin te ontwikkelen.

NLP gebruikt de kennis van de verbinding tussen lichaam en geest om bewust veranderingen in herinneringen, emoties en gedrag te bewerkstelligen.

Uw lichaamshouding beïnvloedt uw geest en uw geest beïnvloedt uw lichaamshouding.

Interne of externe communicatie, inzicht, neuro-linguistisch Programmeren

Coaching

Voor mensen die in hun werk meer willen bereiken, zoals:

Problemen oplossen, betere communicatie, beter grenzen stellen, rust creëren, een passende richting kiezen, meer grip krijgen op de situatie, hogere prestaties, meer plezier en energie, drempels overwinnen.

Voor bedrijven en andere organisaties die individuele begeleiding wensen bij persoonlijke ontwikkeling, met als doel:

betere werkrelaties, samenwerking, oplossingsfocus, perspectiefverbreding, succesvolle verandering, hogere performance, competentiemanagement, voorkomen van verzuim.

Voor directeuren en managers die behoefte hebben aan een klankbord, vernieuwende invalshoeken, een spiegelaar.

Hartje, communicatie, gesprekstherapie

Gesprekstherapie

Soms heeft men een periode in zijn leven waarin verdrietige gebeurtenissen zich lijken op te stapelen, of waarin men te maken heeft met problemen die onoplosbaar lijken. Soms weet men dat deze gevoelens het gevolg zijn van specifieke omstandigheden, zoals ziekte, relatieproblemen, het verlies van een geliefde of problemen op het werk.

Maar misschien heeft u ook geen idee waardoor u zich zo voelt. Wat u wel weet is dat u uw leven onprettig en moeilijk of zelfs ondraaglijk vind.
Gesprekken kunnen u helpen om helderheid te scheppen in uw gedachten en gevoelens. U kan dan tot uw eigen beslissingen komen of zelfs belangrijke veranderingen in uw leven doorvoeren.

Ideeën, gedachten en gevoelens die u normaal misschien weg zou wuiven of afkeuren, kunt u zo eens verwoorden en afwegen. Dit lucht op, kan vage klachten genezen en geeft u de kans weer een nieuwe start te maken.

Bij gesprekstherapie help ik u dus om door praten dingen op een rijtje te krijgen. U krijgt meer zicht op de problemen waarmee u zit. U krijgt ideeën over oplossingen.

Soms gebruiken we ook andere therapievormen. Dat kan u helpen om uw probleem beter in beeld te krijgen of aan te pakken.

hart, communicatie,